Profiel, Missie

Visie, Grenzen

1. Profiel van de zorgboerderij
Zorgboerderij ‘de Lorr’ biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Van maandag tot en met vrijdag is er een groep werkzaamvan maximaal 12 hulpboeren. De activiteiten bij zorgboerderij ‘de Lorr’ bevinden zich volop in het groen. De wisseling van de seizoenen biedt een grote variatie aan werkzaamheden. Er wordt gewerkt met bloemen, groente, fruit en hout zowel binnen als buiten. De diverse werkzaamheden zijn verdeeld over het hele bedrijf en zelfs daarbuiten. Dit geeft oneindig veel ruimte en mogelijkheden om hulpboeren zelfstandig dan wel in een groep dagbesteding te bieden.

2. Missie van de zorgboerderij
Zorgboerderij ‘de Lorr’ heeft als missie, mensen met een ondersteuningsvraag, professionele zorg en begeleiding in een groep aan te bieden. De focus ligt daarbij op continuïteit van zorg.

3. Visie van de zorgboerderij
Elke hulpboer heeft andere mogelijkheden en interesses en daar wordt rekening mee gehouden. Iedereen mag werk doen waar hij goed in is. Belangrijk is dat de hulpboeren succeservaring op kunnen doen. Dit vergroot hun zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en ontplooiingskansen. De prestatie is altijd bijzaak. De relatief kleine groep hulpboeren ten opzichte van de relatief grote groep begeleiding zorgt ervoor dat er veel persoonlijke aandacht is. Zowel het kunnen geven van aandacht als het ontvangen van aandacht levert veel voldoening op. De werkzaamheden bij zorgboerderij ‘de Lorr’ dienen een doel. Van het plukken, schillen en snijden van appels, om samen een potje moes te maken, tot het ophalen, slopen, zagen en kruien van pallethout om de gemeenschappelijke ruimtes op temperatuur te brengen. Iedereen draagt naar vermogen een steentje bij.

4. Kwalitatief goeie zorg
Mensen met een beperking zijn burgers als ieder ander. Zij verdienen dezelfde kansen op een kwalitatief goed bestaan als mensen zonder beperking. Mensen zonder en met een beperking vinden dezelfde zaken belangrijk: gewaardeerd worden om wie je bent, zeggenschap hebben over je leven, verbonden zijn met andere mensen, vrienden hebben, deel hebben aan wat er in je omgeving gebeurt, van betekenis zijn voor anderen, bijdragen aan de samenleving. Deel uitmaken van de samenleving moet vanzelfsprekend zijn in het denken en handelen. In dat wat we doen versterken we altijd het “normale’ leven, regie en eigenaarschap van de mensen met een beperking en hun verwanten.

5. Grenzen aan de zorg
Het team van ‘de Lorr’ biedt begeleiding binnen een groep aan. Het belang van de bestaande groep waarin een veilige sfeer heerst, staat voorop. De hulpvraag van de hulpboer moet altijd passen binnen de mogelijkheden van de begeleiding. Bij aanvang wordt er een proeftijd van 2 maanden afgesproken.

“Doen waar je goed in bent, zorgt voor zelfvertrouwen, tevredenheid en  verantwoordelijkheidsgevoel”