Profiel & Visie

Grenzen aan de zorg

Profiel

Zorgboerderij ‘de Lorr’ biedt dagbesteding aan hulpboeren met een verstandelijke beperking. Van maandag tot en met vrijdag is er een groep werkzaam van maximaal 12 hulpboeren. De zorg bij ‘de Lorr’ kent een aantal karakteristieken. De werkzaamheden bij zorgboerderij ‘de Lorr’ hebben een ‘groen’ tintje. We werken met bloemen, groente, fruit en hout zowel binnen als buiten. De diverse werkzaamheden zijn verdeeld over het hele bedrijf en zelfs daarbuiten. Dit geeft oneindig veel mogelijkheden om hulpboeren individueel dan wel in een groep dagbesteding te bieden.

Visie

Elke hulpboer heeft andere mogelijkheden en interesses en daar wordt rekening mee gehouden. Iedereen mag werk doen waar hij goed in is. Belangrijk is dat de hulpboeren succeservaring op kunnen doen. Dit vergroot hun zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en ontplooiingskansen. De prestatie is altijd bijzaak.
De relatief kleine groep hulpboeren ten opzichte van de relatief grote groep begeleiding zorgt ervoor dat er veel persoonlijke aandacht is. Zowel het kunnen geven van aandacht als het ontvangen van aandacht levert veel voldoening op.
De werkzaamheden bij zorgboerderij ‘de Lorr’ dienen een doel. Van het plukken, schillen en snijden van appels, om samen een potje moes te maken, tot het ophalen, slopen, zagen en kruien van pallethout om de gemeenschappelijke ruimtes op temperatuur te brengen. Iedereen draagt naar vermogen een steentje bij. Zorgboerderij ‘de Lorr’ gelooft dat het continu op zoek blijven naar steentjes met een doel, de kwalitatief goede zorg op de lange termijn kan waarborgen. Zorgboerderij ‘de Lorr’ is om deze reden immers niet alleen afhankelijk van zorggelden.

 

Grenzen aan de zorg

Het team van ‘de Lorr’ biedt begeleiding binnen een groep aan.
Het belang van de bestaande groep waarin een veilige sfeer heerst, staat voorop.
De hulpvraag van de hulpboer  moet altijd passen binnen de mogelijkheden van de begeleiding.
Bij aanvang wordt er een proeftijd van 2 maanden afgesproken.

“Doen waar je goed in bent, zorgt voor zelfvertrouwen, tevredenheid en  verantwoordelijkheidsgevoel”