Klachtenprocedure

KLACHTENPROCEDURE

Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de zorgboerderij. Met een klacht geeft u aan dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Ook medewerkers en vrijwilligers kunnen een klacht hebben. Deze klacht kan betrekking hebben op geleverde zorg, maar het kan ook een arbeidsrechtelijke klacht betreffen. Medewerkers worden bij indiensttreding geïnformeerd over deze procedure.

Alle zorgboerderijen van CLZ (Coöperatie Limburgse Zorgboeren), zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg. De Federatie heeft voor cliënten van haar leden een klachtenreglement opgesteld en een onafhankelijke klachtencommissie opgericht.

CLZ en zorgboerderij ‘de Lorr’ registreren alle klachten en vinden het belangrijk dat uw klacht snel en accuraat opgepakt wordt. Deze registratie wordt gepubliceerd in het jaarverslag van CLZ en van zorgboerderij ‘de Lorr’. Daarbij worden alle gegevens volledig geanonimiseerd. CLZ en zorgboerderij ‘de Lorr’ willen deze gegevens gebruiken om te leren en daar waar nodig de zorg en de dienstverlening te verbeteren.

Wat te doen bij een klacht U kunt op meerdere manieren een klacht kenbaar maken. U bent vrij om te kiezen welke manier uw voorkeur heeft:

Stap 1

* U kunt de klacht bespreken met de zorgboer(in). Maak hiervoor met de zorgboer(in) een afspraak zodat u uw klacht op een rustig moment kunt bespreken. Uiteraard mogen ouders of vertegenwoordigers mee.

* U kunt de klacht bespreken met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij/CLZ.

* U kunt de vertrouwenspersoon of de directeur van CLZ vragen, om te bemiddelen tussen de zorgboerderij en u, of u te helpen met het formuleren van de klacht. De contactgegevens van de coördinator, directeur, vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris van CLZ vindt u hieronder:

* Zorgboer en boerin

Jan Janssen en Sybill Winkelmolen

06-30690697 06-12161736

info@delorr.nl

* Coördinator CLZ Carla van Herten 0475-355797 info@limburgsezorgboeren.nl

* Directeur CLZ John Caubergh 06–51171825 * info@limburgsezorgboeren.nl

* Vertrouwenspersoon WMO – WLZ en klachtenfunctionaris CLZ Mariëlle Beusmans 0475-381703 MBeusmans@lltb.nl

Stap 2

Uiteraard kunt u uw klacht ook rechtstreeks bij de Klachtencommissie indienen. Als u hiervoor kiest, schrijf dan een brief naar de landelijke klachtencommissie en vermeld in de brief:

* Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;

* De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient;

* Een uitgebreide beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht heeft;

* De reden waarom u hierover een klacht heeft;

* Een beschrijving over wat u al heeft ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

U stuurt de brief naar:

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. Klachtencommissie Landbouw en Zorg Postbus 245 6700 AE Wageningen

Of stuur een e-mail naar: info@iar.nl

Werkwijze Na ontvangst van een klacht gaat de landelijke klachtencommissie de klacht onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft daarin aan of de klacht terecht is en welk advies zij geven aan u en/of de zorgboerderij. Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181

De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

Wilt u meer informatie over de klachtencommissie? Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe u een klacht kunt oplossen. Nadere informatie over hoe de landelijke klachtencommissie werkt vindt u op: https://www.iar.nl/klachtencommissie/

Stap 3

Mocht u er met bovengenoemde stappen niet uitkomen, kunt u nog naar de Geschillencommissie stappen.

U kunt deze stap ook al eerder nemen door de klachtencommissie over te slaan.

Werkwijze

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kunt u bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Werkwijze

Als u hiervoor kiest, schrijf dan een brief naar de Geschillencommissie Landbouwzorg en vermeld in de brief:

* Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;

* De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie u een geschil hebt;

* Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil

* Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;

Stuur u brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.

Geschillencommissie Landbouwzorg

Postbus 245,

6700 AE Wageningen

Of stuur een e-mail naar: info@iar.nl

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren. Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg uw geschil in behandeling kan nemen moet u eerst

een depot storten van € 50. Na aanmelding van uw geschil krijgt u hier meer informatie over. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

“Zowel het kunnen geven van persoonlijke aandacht, als het krijgen van aandacht geeft een voldaan gevoel”