Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Limburgse zorgboeren samen

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een hulp- of zorgvraag een passende dagbesteding vinden. Dit kan door mee te helpen op het agrarisch bedrijf, maar ook andere activiteiten zoals hulp in de keuken of gewoon gezellig samen zijn. Op een zorgboerderij staat de bezoeker altijd centraal.
Om het nog makkelijker te maken om een plek te vinden op een zorgboerderij in Limburg, hebben 60 zorgboeren zich verenigd in de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). Bij CLZ kun je terecht voor alle vragen over beschikbaarheid, aanbod en financiering bij de aangesloten zorgboerderijen.

De zorgboeren van CLZ staan voor
1. Een aangename en groene plaats om te vertoeven, te ontmoeten en op gezonde manieren actief te zijn;
2. Persoonlijke aandacht en een persoonlijke benadering, gericht op ontwikkeling, herstel of behoud van eigen redzaamheid en gezondheid;
3. Kwaliteit van zorg door te werken met een landelijk kwaliteitssysteem voor zorgboeren.

Missie
De missie van CLZ is om aan mensen met een ondersteuningsvraag, op een zorgboerderij, professionele zorg en begeleiding te bieden. De focus ligt daarbij op continuïteit van zorg waardoor de cliënt zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Visie
De visie van CLZ is professionele zorg en begeleiding op zo’n manier verlenen, dat recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van de cliënten en zij zichzelf kunnen zijn op een bij hen passende plek in de samenleving. Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor mensen met een zorgvraag in een veilige omgeving. Hierbij maken we optimaal gebruik van de kansen en mogelijkheden die een zorgboerderij in de groene ruimte biedt.

“Zowel het kunnen geven van persoonlijke aandacht, als het krijgen van aandacht geeft een voldaan gevoel”